آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

شهروزکمپرس

خریدتانکر گازمایع

خرید انواع تانکر گازمایع انواع تانکر از 30 تا 100تنی نقد گودرزی

گودرزی - هشتگرد -

ساخت انواع اتاق کمپرسی

ساخت و طراحی انواع اتاق کمپرسی ساخت لگن ۶ چرخ و ده چرخ ورق ۶و۴و۸میل جک ملخی و انتنی رنگ امیزی کامل درب دو کاره،تخلیه اتوماتیک شهروز کمپرس بهرام نیا ۰۹۱۲۳۶۱۲۳۸۱

احمد گودرزی - هشتگرد -

0.1007